Anunturi de interes public | derpan.ro

Anunturi publice

ANUNT PUBLIC

Ancuta Valentin titular al proiectelor:

“Desfiintare constructii : corp C6- PLATFORMA CU REZERVOARE , C8- put forat , C9-magazie si

“Desfiintare constructii: C3, C14, C15, C16, C17

Anunta publicului interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati , fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectele “Desfiintare constructii : corp C6- PLATFORMA CU REZERVOARE , C8- put forat , C9-magazie “ si “Desfiintare constructii C3, C14, C15, C16, C17” propuse a fi amplasate in comuna Smardan nr 420.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Galati din Galati, str Regiment 11 Siret, nr 2, in zilele de luni-joi, intre orele 8.30-16.00 si vineri intre orele 8.30-13.30 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro//reglementari/acordul de mediu/proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC

     "SC DERPAN SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Bazin rezerva intangibila", propus a fi amplasat in comuna Smardan, sat Smardan, T9, P93/1, judet Galati. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2 si la sediul SC DERPAN SRL, sat Smardan nr 420, com. Smardan, jud. Galati, in zilele de luni-joi, intre orele 08:30-16:00 si vineri intre orele 08:30-13:30. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galati, din Galati, str. regiment 11 Siret nr. 2."

ANUNT PUBLIC

     SC DERPAN SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire canalizare ape uzate”, amplasat in comuna Smardan, T9, P 83/1, jud. Galati. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.R.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2 si la sediul SC DERPAN SRL, com. Smardan, nr 420, jud. Galati, in zilele de luni pana vineri, intre orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.R.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2.

ANUNT PUBLIC

     S.C. DERPAN SRL titular al proiectului « Construire canalizare ape uzate » anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre ARPM Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluarea adecvata pentru proiectul «Construire canalizare ape uzate », propus a fi amplasat in comuna Smardan,T 9, P 93/1, jud.Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul ARPM Galati din Galati , str. Regiment 11 Siret, nr.2, in zilele de luni – vineri, intre 8:00 – 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://arpmgl.anprm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunat , pana la data de 22.11.2011.

ANUNT PUBLIC

     SC DERPAN SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Extindere constructie si achizitie de utilaje pentru dezvoltarea activitatii de panificatie la S.C. DERPAN S.R.L.", prin SCHEMA DE AJUTOR DE STAT 578/2009, aferenta masurii 123" propus a fi amplasat in intravilanul satului Smardan,str.Principala,nr 420,com Smirdan jud. Galati. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.R.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2 si la sediul SC DERPAN SRL, com. Smardan, nr 420, jud. Galati, in zilele de luni pana vineri, intre orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.R.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2.

ANUNT PUBLIC

     SC DERPAN SRL, titular al proiectului "Extindere constructie si achizitie de utilaje pentru dezvoltarea activitatii de panificatie la S.C. DERPAN S.R.L." anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APRM Galati,fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluarea adecvata pentru proiectul "Extindere constructie si achizitie de utilaje pentru dezvoltarea activitatii de panificatie la S.C. DERPAN S.R.L.", propus a fi amplasat in intravilanul satului Smardan,str.Principala,nr 420,com Smardan jud. Galati. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APRM Galati,din Galati str. Regiment 11 Siret, nr.2, in zilele de luni pana vineri, intre orele 8.00-14.00,precum si la urmatoarea adresa de internet http://arpmg.anpm.ro/acordul de mediu/proiect decizia etapei de incadrare. Publicul interesat poate inaita comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt,pana la data de 13.02.2012.